Türkçe

Turfan'da "Bin Yıllık Mumyalar ve Beraberlerindeki Eşyalar Sergisi" açıldı

CMG2023-07-31 10:18:25

6. Turfan Bilimi Uluslararası Akademik Semineri'nin açılması vesilesiyle, "Bin Yıllık Mumyalar ve Berabelerindeki Eşyalar Sergisi" 20 Temmuz’da ziyaretçilerle buluştu.

İki aydan fazla süren hazırlık çalışmalarının ardından açılan sergi, Turfan bölgesindeki kültürel kalıntıların korunması, sergilenmesi ve kullanılmasındaki gelişmeleri ziyaretçilere sundu.

Sergi esasen beş bölümden oluşuyor: Birinci bölüm, hükümdar asası ve savaş baltası gibi eşyalarla, Yanghai bölgesinde antik çağlarda yaşamış Şamanların gizemli maskesini ziyaretçilerle paylaşıyor. İkinci bölüm, Alev Dağı'nın iç kesimlerindeki Subeşilileri tanıtıyor. Üçüncü bölüm, dağlardan gelen sel sularının altında kalan mezarlıklarda çıkarılan Singimdian kasaba sakinlerinin tarihini anlatıyor. Dördüncü bölümde, Edikut valiliğinden Tang Hanedanlığının Xizhou dönemine kadar Edikut üzerinde hakimiyet kuran insanlar yer alıyor. Beşinci bölümde ise, Alev Dağı'nın sıcaklığında 'kavurulmuş', Qing Hanedanlığı dönemine ait insan bedenleri, yani mumyalar sergileniyor.

Sergide bulundurulan kültürel kalıntılar arasında mumyalar, deri eşyalar, yünlü ve ipek kumaşlar, toprak kaplar, ahşap ürünler, çanak çömlekler, bronz ürünler, insan figürlü heykeller, yazıtlar, protezler, yaylar ve oklar, flütler dahil 20'den fazla çeşit mezar eşyası bulunmaktadır. Bu değerli insan vücudu örnekleri ve kültürel kalıntılar, antropoloji, tarih bilimi, arkeoloji ve patoloji gibi çeşitli bilimsel araştırmalar için zengin tarihsel materyal sağlamanın yanı sıra, tüm etnik gruplardan vatandaşların ve turistlerin Turfan halkının atalarının üretim ve yaşam tarihleri hakkında somut ve kesin bilgi edinmelerine olanak tanımaktadır.

Turfan'ın kuru iklimi, yerel halkın atalarının cesetlerinin ve beraberlerindeki eşyaların bin yıldan uzun süre geçmesine rağmen çürümemesini sağlamıştır. Bu kalıntılar sayesinde, eski çağlarda Turfan'da yaşayan farklı etnik grupların ataları arasındaki etkileşim ve kaynaşma tarihinin görkemi gözler önüne seriliyor.

Uzun tarihi süreç boyunca burada toplu halde yaşayan Juşiler, Hunlar, Hanlar, Toharlar, Tibetliler, Uygurlar ve Moğollar gibi çeşitli etnik gruplardan vatandaşlar, ayrıca Sogdlular ve Hintliler tarihi kalıntılarını, kültürlerini ve yaratıcılıklarını bize miras bırakmışlardır. Tüm bu unsurlar, Turfan'ın eski çağlardan beri birçok etnik grubun toplu olarak yaşadığı, farklı dinlerin entegrasyon içinde olduğu, çeşitli kültürel değişimlerin tecelli ettiği ve ortak gelişimin sağlandığı bir bölge olduğunu anlatırken, atalarımızın kültürel mirasını korumamızı, tarihi özetlememizi, geleceği yönlendirmemizi ve tüm etnik gruplardan vatandaşların dayanışma ve uyum içinde bir arada yaşayarak daha güzel bir gelecek yaratmalarını teşvik ediyor.

Close
Messenger Pinterest LinkedIn