• play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  Merhaba!
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Adın ne?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Bu, benim kartvizitim.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Uzun zaman görüşmedik.